Managed Services

Onder Managed ICT Services vallen kortweg alle ICT diensten en activiteiten die een bedrijf besluit uit te besteden. Bij deze kan het zowel gaan om afzonderlijk beheerde ICT diensten: informatiebeveiliging, werk-plekbeheer, softwareontwikkeling, als om compleet geïntegreerde ICT oplossingen: projectmanagement, training en opleiding. Vanwege de toegevoegde waarde van Managed Services o.a. door aanbieden van functionaliteit, kennis, it service en compleet geïntegreerde oplossingen kan men stellen dat Managed ICT Services bepaald meer inhoudt dan ICT uitbesteden / ICT outsourcing, bedoeld om ICT activiteiten sec te verplaatsen naar een kundige partij. 

Waarom overgaan op Managed ICT services? 
De afhankelijk van ICT is enorm bij vrijwel alle bedrijfsprocessen. Zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen is het de vraag of u uw ICT activiteiten nog wel in eigen beheer wilt houden. Waarom niet overwegen wat de voordelen zijn van een professionele Managed ICT service aanbieder? De belangrijkste redenen voor uitbesteden van ICT beheer zijn: 
- voldoende kennis en ervaring voor uw ICT; 
- geen investeringen in cursussen/training; 
- geen omkijken naar updates; 
- duidelijke rapportages; 
- pro-actief beheer. 

Managed Services in de praktijk 
De kracht van Managed Services ligt in het centraal monitoren van de complete ICT infrastructuur bij de klant. Hierbij gaat het om werkstations, servers, laptops, maar ook om websites, databases, printers etc. Door deze monitoring kunnen we pro-actief reageren op zaken die dreigen mis te gaan. 

Een voorbeeld: 

Huidige situatie: 
Door een groot aantal email berichten in een mailing, loopt ineens de harddisk van de mail server vol. Exchange merkt dat de schijfruimte onvoldoende is en stopt uit veiligheidsoverweging de mail services. Na een half uur begint de 1e gebruiker te klagen, dat er geen mail meer binnenkomt en dat Outlook allerlei foutmeldingen geeft. De Helpdesk wordt gebeld en de call wordt doorgegeven aan de dienstdoende systeembeheerder. Deze is bij een andere klant bezig en meldt zich een uur later, hij logt op afstand in (als dit mogelijk is) op het systeem van de klant. Het duurt 10 minuten voordat de systeembeheerder door heeft dat de oorzaak ligt in een volle disk. Snel wat tijdelijke bestanden opruimen en wat gegevens verplaatsen om de mailserver weer ruimte te geven, wederom 20 minuten. Exchange starten en de call afmelden. Resultaat : minimaal 2 uur geen email. 

UnitedIT klanten: 

De mail server begint vol te raken, automatisch meld de server aan de centrale monitoring server de krappe diskruimte. De server genereert automatisch een call voor de klant en door de hoge prioriteit worden er automatisch SMS’n verstuurd naar de dienstdoende systeembeheerders. Deze loggen in en zorgen ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar komt. 
Resultaat: binnen 30 minuten opgelost en veel belangrijker: 
geen downtime van de mailserver. 

Controles en acties 
Een aantal voorbeelden van controles en acties regelmatig worden gecontroleerd : 
- Patch installaties op werkstations; 
- controle schijfruimte server/werkstation; 
- Website/SQL server actief; 
- Installatie software door de gebruiker. 

ROI (Return on investment) 
Door deze snelle oplossing heeft UnitedIT door het afhandelen van 1 call, de complete kosten van 1 maand Managed Services alweer terugverdient. 

De kosten 
Alle contracten worden aangegaan voor een periode van 1 of 3 jaar en worden per maand geïncasseerd, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. 

 Nieuwsgierig geworden, hoe Managed Services voor u kan werken, neem dan contact op met ons of bekijk onze  folder.